Категория - Секс в ДушеНепълнолетни тийнейджъри правят секс на

Гората Отново виждам баща си с лопата в ръце. По бузите му се стичат сълзи. Ужасяващ, гърлен звук се надига от дробовете му, за да се процеди през стиснати устни. Вдига високо лопатата и я забива ядно в пръстта. Острието се впива в почвата като във влажна плът.

Той копае, аз се спотайвам зад едно дърво. Баща ми работи яростно, сякаш земята му е нещо крива и той й отмъщава. А сега хълца неудържимо. Сълзите се стичат необезпокоявани по лицето му. Риданията отекват между дърветата.

За първи път успявам да го издебна в такова състояние. В повечето съботи се прави, че отива за риба, но аз не му вярвам. Сякаш винаги съм знаел, че това място, това ужасяващо място, е неговата скрита цел. Защото понякога е и. Стоя зад непълнолетни тийнейджъри правят секс на и го непълнолетни тийнейджъри правят секс на.

Ще го сторя още осем пъти. Без да смутя неговото усамотение. Без непълнолетни тийнейджъри правят секс на издам своето присъствие. Убеден съм, че той не го усеща. Само че един ден, когато тръгва към колата, баща ми отправя към мен сух поглед и продумва: Гледам подир колата му. Отива в гората за последен път.

Изпънат връз смъртното си ложе осемнадесет години по-късно, баща ми поема ръката ми в своята. Замаян непълнолетни тийнейджъри правят секс на от лекарствата. Дланите му са корави от мазолите. Чертите на лицето му са грубо изсечени, кожата е изпечена и корава като непълнолетни тийнейджъри правят секс на на костенурка. Болката му е нетърпима, но в очите няма сълзи. Той притваря клепачи и я преглъща. Баща ми винаги успява да ми внуши усещане за сигурност.

Дори сега, когато самият аз съм станал баща. Отиваме на бар преди три месеца, когато е все още достатъчно силен. Той се изправя пред мен, готов да посрещне всеки, понечил да ме нападне. Гледам го в леглото. Спомням си онези дни в гората. Спомням си как копае, как най-накрая спира, как си мисля, че се е предал след бягството на мама. Баща ми рязко помръдва. Ще ми се да му кажа, да не умира, но не бива.

Виждал съм това и преди. Няма полза за когото и да било. Но той не се успокоява. Мъчи се да седне. Искам да му помогна, но той отблъсва ръката ми. Отправя втренчен поглед в моите очи и аз съзирам някакво просветление или може би отражение на онова, което ни се струва, че усещаме преди самия край.

Измамно чувство на покой. Самотна сълза се плъзва по бузата му. Гледам, как се стича надолу. Той ме гледа изпитателно. Но той не търси потвърждение. За първи път ми се струва, че очаква да усети чувство за вина.

Усещам, как цялото ми тяло трепери, но даже не мигвам, не отклонявам поглед от. Питам се какво ли вижда, какво ли мисли, че вижда. Но никога няма да узная. Защото тъкмо тогава, в този именно миг, непълнолетни тийнейджъри правят секс на баща склапя очи и си отива.

Това не бива да изненадва никого. В непълнолетни тийнейджъри правят секс на на годините успях да се убедя по най-ужасяващия начин, който може да си представи човек, че разделителната черта между живот и смърт, между извънмерна красота и поразяваща съзнанието уродливост, между галещ погледа мизансцен и кървава баня, е много често едва доловима. Нужен е само миг, за да я прекрачиш.

В непълнолетни тийнейджъри правят секс на момент животът ти изглежда пълна идилия. Разположил си се в непорочната атмосфера на някакъв училищен гимнастически салон. Момиченцето ти се кълчи върху гредата. Очите й са затворени. Виждаш образа на неговата майка. Представяш си, как тя затваря усмихната очи и си даваш сметка за това колко незабележима е онази черта. Обръщам се към нея. Тя ми отправя обичайния загрижен поглед. Грета знае, но аз все пак я лъжа: Всички сгъваеми столове са заети от други родители.

Аз съм се подпрял на бетонната стената отзад, скръстил ръце пред гърди. Над входа са изписани някакви правила, а непълнолетни тийнейджъри правят секс на стените висят плакати с противни афоризми от рода на: Опирам длани върху тяхната купчина, за да усетя хладината на метала. Ние стареем, но училищният непълнолетни тийнейджъри правят секс на не се променя.

Само като че ли се смалява. Махам с ръка към насядалите родители: Камерите са повече от децата. И какво ли правят с цялата тази работа? Дали има човек, способен да изгледа сниманото от начало докрай? Но не сме ли всички чада на телевизионния век? Къси кадри, многообразие от ракурси. А да снимаш така от непълнолетни тийнейджъри правят секс на докрай, от един и същ ъгъл и след това да подложиш някой невинен близък или приятел на подобно мъчение… Вратата се отваря.

В мига, в който двамата прекрачват прага, аз вече знам, че са ченгета. Телевизията понякога изгражда правдиви образи. Никой от нас не се издокарва с костюм, когато отива да гледа как отрочето му се мъчи на гимнастическите уреди в училище. Тия двамата са в зле скроени кафеникави костюми, чийто цвят ми напомня опадала след дъждовна буря шума. Погледите им претърсват помещението. Познавам по лице повечето полицаи в района, но тия двамата виждам за пръв път.

Непълнолетни тийнейджъри правят секс на не е наред. Знам, разбира се, че нищо лошо не съм сторил, но едно гузно усещане се надига неприятно в стомаха ми.

Балдъзата Грета и съпругът й Боб имат три деца. Най-малкото, дъщерята Мадисън, е на шест години и е в класа на моята Кара. Грета и Боб ми помагат. Грета твърди, че така или иначе искали да го сторят. Съмнявам се, но съм им толкова благодарен, че много-много не питам. Не мога дори да си представя какво би било без тях. Обикновено край мен подпират стената и други татковци, но понеже е работно време, малцина от тях са тук днес.

Не самия мен, разбира се, а моята орис. Жена ми си отиде преди пет години и аз отглеждам дъщеричката ни самичък. Ако пропусна да предупредя, че ще прибера детето по-късно или забравя да й оставя обяд, майките или училищният персонал мигом се притичат на помощ.

Намират мъжката ми нескопосаност умилителна. Ако подобна немара бъде проявена от някоя самотна майка, тя минава за мухла и си спечелва презрението на останалите. Дечицата продължават да подскачат или се препъват в зависимост от това какви искаш да ги видиш.Эти видео смотрят:

© 2018 cs-samp.ru